Iris Rianne (irisrianne) wrote,
Iris Rianne
irisrianne

  • Mood:

Tentamen Literatuurtheorie II

Edward Said schreef in 1978 het opzienbarende boek Oriëntalism. In dit boek worden de representaties van het oosten door het westen behandeld. Said laat zien hoe geraffineerd dit in zijn werk gaat, hoe het westen zich een beeld van het ‘oosten’ heeft gevormd en er daardoor macht over kan uitoefenen. Het westen wordt neergezet als progressief, rationeel en mannelijk, terwijl het oosten tijdloos, vreemd en vrouwelijk is. Er wordt geen rekening gehouden met de verschillende culturen, India, Indonesië en Turkije worden allemaal over één kam geschoren. Het gaat hier totaal niet om empirische gegevens, enkel om de representaties, het perspectief van het westen. Alle negatieve eigenschappen worden geprojecteerd op het oosten, zodat het westen zich machtiger voor kan doen. Tegelijkertijd wordt het oosten niet geheel negatief gezien, het gaat ook om het bijzondere en vreemde.
Said wil ons ervan bewust maken hoe deze representaties tot stand komen en wat hun invloed is. De representaties zijn namelijk altijd subjectief en kunnen ook vanuit een andere kant bekeken worden. Postkoloniale werken willen daarom een oosters weerwoord geven. Kritiek op Said is dan ook dat hij eigenlijk nog steeds over de tweedeling oost/west praat, terwijl hij tegelijkertijd beweert dat zo’n tweedeling te eenvoudig is en onwaar. Toch is het zo dat Said goed aangeeft hoe de representaties in elkaar zitten en daarbij bestaat die tweedeling nu eenmaal. Het heeft hierbij veel gemeen met het feminisme, waarbij de tweedeling man/vrouw belangrijk is. Ook is bij het feminisme het begrip identiteit van belang.


Het is een begin. Geen goed begin misschien, maar toch.
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments